Jak zapisać się na kurs

W celu zapisania się na kurs prawa jazdy, potrzebujesz dokumentu jakim jest PKK (Profil Kandydata na Kierowcę, aby go uzyskać należy przygotować:

  • dowód osobisty lub paszport
  • zaświadczenie lekarskie przy kat. AM, A1, A2, A,  B, BE
  • do kat. C, CE, D dodatkowe zaświadczenie psychologiczne
  • jedno zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe, pozycja frontalna
  • jeżeli nie masz wymaganego wieku musisz mieć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie kursu (kurs możesz rozpocząć 3 m-ce wcześniej od wymaganego wieku)
  • jeżeli posiadasz już prawo jazdy potrzeba będzie jego kserokopia

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania ,tam otrzymujesz tzw. Nr PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Możesz również złożyć wniosek on-line jeśli posiadasz profil zaufany.

Nr PKK nadany w urzędzie wraz z nr PESEL przekazujesz do naszego ośrodka. Możesz to zrobić osobiście, wysłać e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony i zakładki: Formularz zgłoszeniowy.

Scroll to Top