Kategoria A

Warunki przystąpienia do kursu:

  • Wiek 24 lata lub posiadać prawo jazdy kategorii A2 przez 2 lata (kurs można rozpocząć 3 m-ce wcześniej od wymaganego wieku),
  • Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • Uzyskanie PKK – profilu kandydata na kierowcę: Sprawdź jak zdobyć PKK link

Szczegóły i zakres oferty:

  • Szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin realizowane przy pomocy platformy szkoleniowej (e-learning) lub wykłady w OSK „POL-CAR” na sali wykładowej.
  • lub przygotowanie się do egzaminu we własnym zakresie i zdanie egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.
  • Szkolenie praktyczne to 20 godzin jazdy motocyklem Honda CB 650 R na torze motocyklowym i w ruchu drogowym, dokładnie takim samym motocyklem zdaje się egzamin w WORD w Krośnie.
  • Egzamin wewnętrzny z jazdy.

Dodatkowe informacje: Przed rozpoczęciem kursu praktycznego (jazd), kursant zdaje egzamin teoretyczny państwowy w WORD.

Scroll to Top