Kategoria C

Warunki przystąpienia do kursu:

  • Wiek 21 lat lub 18 lat i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej (kurs można rozpocząć 3 m-ce wcześniej od wymaganego wieku),
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • Uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • Uzyskanie PKK – profilu kandydata na kierowcę: Sprawdź jak zdobyć PKK link

Szczegóły i zakres oferty:

  • Szkolenie teoretyczne obejmuje 20 godzin wykładów w OSK „POL-CAR” lub naukę metodą e-learning w domu przez Internet.
  • Szkolenie praktyczne to 30 godzin jazdy samochodem ciężarowym MAN TGL 12.250, dokładnie tym samym zdaje się egzamin w WORD w Krośnie.
  • Egzamin wewnętrzny

Dodatkowe informacje: Nie musisz odbywać szkolenia teoretycznego, możesz przed przystąpieniem do kursu zdać egzamin teoretyczny w WORD.


Scroll to Top