Kategoria D

Warunki przystąpienia do kursu:

 • Wiek 24 lata lub 23 lata i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej (kurs można rozpocząć 3 m-ce wcześniej od wymaganego wieku),
 • Posiadanie prawa jazdy przynajmniej kat. B,
 • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • Uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • Uzyskanie PKK – profilu kandydata na kierowcę: Sprawdź jak zdobyć PKK link

Szczegóły i zakres oferty:

 • Szkolenie teoretyczne w ilości 20 godzin realizowane przy pomocy platformy szkoleniowej (e-learning) lub wykłady w OSK „POL-CAR” na sali wykładowej.
 • lub przygotowanie się do egzaminu we własnym zakresie i zdanie egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.
 • Szkolenie praktyczne to 40 godzin jazdy jeżeli osoba szkolona posiada prawo jazdy kat. B i C lub 60h jazdy, jeżeli osoba szkolona posiada tylko prawo jazdy kat. B.
 • Szkolenie odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym autobusem Otokar Vectio. Naszym autobusem zdaje się egzamin państwowy w WORD w Krośnie.
 • W czasie trwania kursów prawa jazdy kat. D można realizować kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
 • możliwość dokupienia dodatkowych godzin nauki jazdy,
 • po zakończeniu szkolenia zapewniamy egzamin państwowy w WORD w Krośnie
 • zaświadczenie ukończenia kursu uprawnia do zdawania egzaminu we wszystkich ośrodkach egzaminowania w Polsce.
 • Egzamin wewnętrzny

Dodatkowo opłata za egzamin państwowy wynosi:

 • Teoretyczny kat. D – 50zł
 • Praktyczny kat. D – 250 zł

Zapisy:

kat_d.jpg
Scroll to Top