Kategoria D

Warunki przystąpienia do kursu:

 • Wiek 24 lata lub 23 lata i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej (kurs można rozpocząć 3 m-ce wcześniej od wymaganego wieku),
 • Posiadanie prawa jazdy przynajmniej kat. B,
  • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • Uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • Uzyskanie PKK – profilu kandydata na kierowcę: Sprawdź jak zdobyć PKK link

  Szczegóły i zakres oferty:

  • Cena za kurs: 5000 zł z prawem jazdy kat. C lub 7000 zł z prawem jazdy kat. B
  • Szkolenie teoretyczne w ilości 20 godzin realizowane przy pomocy platformy szkoleniowej (e-learning) lub wykłady w OSK „POL-CAR” na sali wykładowej.
  • lub przygotowanie się do egzaminu we własnym zakresie i zdanie egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.
  • Szkolenie praktyczne to 40 godzin jazdy jeżeli osoba szkolona posiada prawo jazdy kat. B i C lub 60h jazdy, jeżeli osoba szkolona posiada tylko prawo jazdy kat. B.
  • Szkolenie odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym autobusem Otokar Vectio. Naszym autobusem zdaje się egzamin państwowy w WORD w Krośnie.
  • W czasie trwania kursów prawa jazdy kat. D można realizować kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
  • możliwość dokupienia dodatkowych godzin nauki jazdy,
  • po zakończeniu szkolenia zapewniamy egzamin państwowy w WORD w Krośnie
  • zaświadczenie ukończenia kursu uprawnia do zdawania egzaminu we wszystkich ośrodkach egzaminowania w Polsce.
  • Egzamin wewnętrzny

  Dodatkowo opłata za egzamin państwowy wynosi:

  • Teoretyczny kat. D – 50zł
  • Praktyczny kat. D – 250 zł

  Zapisy:

  kat_d.jpg
  Scroll to Top