Kategoria T

Warunki przystąpienia do kursu:

  • Wiek 16 lat – zgoda rodziców
  • Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • Uzyskanie PKK – profilu kandydata na kierowcę: Sprawdź jak zdobyć PKK link

Szczegóły i zakres oferty:

  • Szkolenie teoretyczne w ilości 30 godzin realizowane przy pomocy platformy szkoleniowej (e-learning) lub wykłady w OSK „POL-CAR” na sali wykładowej.
  • lub przygotowanie się do egzaminu we własnym zakresie i zdanie egzaminu teoretycznego państwowego w WORD.
  • Szkolenie praktyczne to 20 godzin jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą na torze motocyklowym i w ruchu drogowym, dokładnie takim samym motocyklem zdaje się egzamin w WORD w Krośnie.
  • Egzamin wewnętrzny z jazdy.

Dodatkowe informacje: Przed rozpoczęciem kursu praktycznego (jazd), kursant zdaje egzamin teoretyczny państwowy w WORD.

Dodatkowa opłata za egzamin państwowy wynosi:

  • Teoretyczny: 50 zł
  • Praktyczny: 200 zł

Zapisy:

Scroll to Top