Kursy operatorów maszyn budowlanych

Ośrodek POL-CAR posiada pozytywną opinię oraz przewidziana prawem zezwolenie na prowadzenie szkoleń w specjalności:

  • koparko – ładowarka,
  • spycharki
  • koparki jednonaczyniowe,
  • ładowarki jednonaczyniowe 
  • walce drogowe
  • wielozadaniowe nośniki osprzętów

nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Potwierdzenie nr NC – 60102 – 142/19.

Szkolenia operatorów koparkoładowarki kl. III — wszystkie

Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora koparkoładowarki kl. III — wszystkie.

Warunki przyjęcia na kurs operator koparkoładowarki kl. III:

 ukończone 18 lat,

 wykształcenie minimum podstawowe,

 aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora koparkoładowarki.

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych.

Kurs operatora koparkoładowarki obejmuje:

52 godziny zajęć teoretycznych

82 godziny zajęć praktycznych ( dla całej podgrupy) lub:

15 godzin zajęć praktycznych (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Szkolenia operatorów ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III

Warunki przyjęcia na kurs: Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych.

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III obejmuje:

52 godziny zajęć teoretycznych

82 godziny zajęć praktycznych ( dla całej podgrupy) lub:

14,5 godziny zajęć praktycznych (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Szkolenia operatorów koparki jednonaczyniowej kl. I — wszystkie

Operator koparki jednonaczyniowej kl. I – wszystkie

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej kl. I — wszystkie.

Warunki przyjęcia na kurs operator koparki jednonaczyniowej kl. I — wszystkie:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora koparki jednonaczyniowej kl. I — wszystkie

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych.

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. I – wszystkie obejmuje:

68 godzin zajęć teoretycznych

82 godziny zajęć praktycznych na koparce jednonaczyniowej do 25 ton ( dla całej podgrupy) lub:

14,5 godziny zajęć praktycznych na koparce jednonaczyniowej do 25 ton (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

50 godzin zajęć praktycznych na koparce o masie całkowitej przekraczającej 25 ton ( dla całej podgrupy) lub:

11,5 godziny zajęć praktycznych na koparce o masie całkowitej przekraczającej 25 ton (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00
Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Szkolenia operatorów koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III

Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton.

Warunki przyjęcia na kurs operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton obejmuje:

52 godziny zajęć teoretycznych

82 godziny zajęć praktycznych ( dla całej podgrupy) lub:

14,5 godziny zajęć praktycznych (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Szkolenia operatorów walca drogowego

Operator walca drogowego kl. II

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora walca drogowego kl. Il

Warunki przyjęcia na kurs operator walca drogowego kl. II:

– ukończone 18 lat,  

– wykształcenie minimum podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora walca drogowego kl. II

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych.

Kurs operatora walca drogowego obejmuje: 102 godziny, w tym 52 godziny zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych

52 godziny zajęć teoretycznych

50 godzin zajęć praktycznych ( dla całej podgrupy) lub:

14 godzin zajęć praktycznych (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Szkolenia operatorów spycharki

Operator spycharki kl. III

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora spycharki kl. III

Warunki przyjęcia na kurs: Operator spycharki kl. III:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie minimum podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora spycharki kl. III

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych.

Kurs operatora spycharki obejmuje:

52 godziny zajęć teoretycznych

82 godziny zajęć praktycznych ( dla całej podgrupy) lub:

14,5 godziny zajęć praktycznych (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Szkolenia operatorów wielozadaniowych nośników osprzętów kl. III

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów kl. III

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień operatora wielozadaniowych nośników osprzętów kl. III

Warunki przyjęcia na kurs: Operator wielozadaniowych nośników osprzętów kl. III –  ukończone 18 lat,

wykształcenie minimum podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III

W przypadku posiadania innych uprawnień wydanych przez IMBiGS, uczestnik kursu jest zobowiązany przedstawić, książkę operatora maszyn roboczych.

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętów kl. III obejmuje:

52 godziny zajęć teoretycznych

82 godziny zajęć praktycznych ( dla całej podgrupy) lub:

14,5 godziny zajęć praktycznych (dla jednej osoby — na i przy maszynie)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 17.00

Zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z kursantem.

Scroll to Top